Polskie witryny katolickie

Witryna Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Na stronie znajdziemy informacje na temat działań podejmowanych przez Kościół Katolicki w Polsce na rzecz trzeźwości narodu. Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z kalendarium wydarzeń. Na kartach portalu Zespół KEP oferuje pomoce duszpasterskie i katechetyczne, służące pomocą w walce z nałogiem oraz proponuje również modlitwy dla uzależnionych od alkoholu.                                                                                      

Strona internetowa Konferencji Episkopatu Polski - instytucji zrzeszającej polskich biskupów. Celem episkopatu jest koordynacja prac biskupów i współpracy między nimi w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Na stronie znajdziemy szczegółowe informacje o działalności KEP oraz aktywności powołanych komisji, rad i zespołów. Witryna prezentuje wszystkie dokumenty powstałe podczas sesji zebrań plenarnych: listy, komunikaty i inne publikacje.

Strona MszaTrydencka.pl jest przedsięwzięciem Stowarzyszenia Una Voce Polonia - stowarzyszenia wiernych, którzy stawiają sobie za cel upowszechnianie tradycyjnej liturgii w Kościele katolickim. Na stronie poruszanych jest wiele zagadnień dotyczących Mszy Św. odprawianej w starym rycie, znajdziemy tam wiele porad zarówno dla osób w niej uczestniczących, jak i dla kapłanów, którzy ją sprawują. Jednym słowem portal jest wyjatkowym źródłem wiedzy dla zainteresowanych Mszą Trydencką.

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. św. Józefa w Łodzi. W kościele parafialnym na ul. Ogrodowej 22 odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 16.30 Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, tzw. Msza Trydencka.

Strona poświęcona osobie ks. Tomasza Jochemczyka, jego drodze do kapłaństwa, umiłowania katolickiej Tradycji i Mszy Świętej trydenckiej oraz jego doświadczeniu bycia proboszczem we Włoszech. Znajdują się tu również wypowiedzi księdza na temat wielorakich przyczynach obecnego kryzysu w Kościele, duchowości Mszy Świętej trydenckiej i prawdziwej roli katolickiego kapłana. Strona składa się z wypowiedzi księdza zaczerpniętych z książek: „Pomiędzy modernizmem i Tradycją” oraz „Tradycja i kryzys w Kościele”.
Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku.
Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji.
"Idziemy" jest nowoczesnym tygodnikiem opinii redagowanym przez ludzi, którym bliski jest świat wartości głoszonych przez Jana Pawła II.
Tytuł pisma nawiązuje do papieskiej książki Wstańcie, chodźmy!. Tygodnik powstał w Warszawie w roku 2005 jako odpowiedź na zapotrzebowanie osób wyrosłych w duszpasterstwie akademickim oraz w innych ruchach i stowarzyszeniach katolickich.
Strona poświęcona polskiej mistyczce katolickiej Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie, która na prośbę Pana Jezusa propagowała kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rozalia Celakówna przekazała również wolę Chrystusa, aby Polska i inne kraje uznały jego władzę w niebie i na ziemi i dokonały Intonizacji Jezusa na swojego Króla.
Witryna poświęcona przede wszystkim Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski. Na stronach portalu czytamy m.in.
"Wyznajemy bowiem, że Jezus jest Królem Wszechświata, a więc Władcą nie tylko wszystkich ludzi i narodów, ale także Panem (Królem) całego stworzenia. Jego władanie jest absolutne: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,18). Jest więc najwyższym i de facto jedynym Władcą: Królem królów i Panem panujących (por. Ap 19,16)."
I dalej...
Strona internetowa znanej wszystkim rozgłośni narodowo-katolickiej o zasięgu ogólnopolskim i światowym. Stacja została założona w Toruniu w 1991 przez redemptorystów, czyli zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Oprócz wydarzeń z życia Kościoła Katolickiego na stronie Radia Maryja znajdują się również bieżące najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Stacji można słuchać on-line pobierając ze strony odpowiedni plik konfiguracyjny.
Oficjalna strona Biblii Tysiąclecia Wydawnictwa Pallottinum z Poznania. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w wersji on - line od strony graficznej jest kontynuacją wersji drukowanej. Dodatkowo na stronie znajduje się wyszukiwarka, która pozwala odnaleźć interesującą nas frazę.
Prywatna strona o Piśmie Świętym. Zawiera wiele cennych artykułów, pozwalających zagłębić się w treść Biblii, ułatwiające jej zrozumienie. Poza tym znajdziesz tam materiały na temat genezy Starego i Nowego Testamentu. Szkoda, że portal był ostatnio aktualizowany kilka lat temu.
Internetowy Serwis 'Katolik' ma zamiar wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy poszukują Boga, ale często nie potrafią znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań, co staje się dla nich przeszkodą w przyjęciu wiary. Na swoich stronach będą starali się odpowiadać na najczęściej zadawane pytania dotyczące wiary katolickiej. Serwis oficjalnie rozpoczął swą działalność 8 grudnia 2000 w tym też dniu rozpoczęły się obchody jubileuszu 100-lecia działalności Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów w Polsce.
Strona poświęcona liturgii chrześcijańskiej. Zawiera szczegółowy opis obrządków liturgicznych na cały rok. Znajdują się tutaj materiały niezbędne do właściwego sprawowania mszy świętej i odprawiania nabożeństw.
Swoje początki witryna datuje na 29 listopada 2000 r. W lipcu 2001 r. rozpoczął działalność serwis informacyjny, a dwa miesiące wcześniej uruchomiono usługę darmowych skrzynek poczty elektronicznej oraz hosting stron www. Na stronach portalu znajduje się katalog stron internetowych społeczności franciszkańskiej w Polsce i na świecie, słownik terminów franciszkańskich i zakonnych, bogata galeria zdjęć oraz serwis kartek internetowych. Prace nad witryną koordynuje Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.
GlosOjcaPio.pl to największy polski wortal poświęcony duchowości i osobie Ojca Pio. Gromadzi wiedzę na temat jego dzieł, zarówno tych zainicjowanych osobiście przez Świętego, jak i podejmowanych obecnie przez ludzi zafascynowanych jego duchowością. Na stronach witryny można znaleźć również poradniki życia chrześcijańskiego, rozważania biblijne, żywoty świętych, czytania liturgiczne oraz uzyskać wsparcie modlitewne.
Chrześcijański Serwis WWW „Mateusz” jest pierwszym katolickim portalem internetowym w Polsce. Do dnia dzisiejszego zachował świecki i niesformalizowany charakter. Powstał na przełomie 1995/96 roku z inicjatywy Krzysztofa Jurka z Bydgoszczy i Andrzeja Rozkruta ze Szczecina. Jako oficjalną datę powstania przyjęto 29 maja 1996r, bowiem wtedy wprowadzono jednolity projekt graficzny.
Jest to portal katolickiego dwumiesięcznika "Miłujcie się!", które powstało w 1975 r. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. Tadeusz Myszczyński TChr. Podstawowym zadaniem czasopisma jest formowanie postaw chrześcijan w Polsce w oparciu o ideę społecznej krucjaty miłości, zapoczątkowaną przez prymasa Augusta Hlonda i spisaną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest to, najkrócej rzecz ujmując, program – zakorzenionej w wierze w Boga – życzliwości dla drugiego człowieka.
Portal istnieje od 3 lipca 2001 roku. Jest to jedyny w swoim rodzaju portal tematyczny o charakterze ekumeniczno-międzyreligijnym przeznaczony dla ludzi wierzących, poszukujących i niewierzących. Trzon redakcji stanowią katolicy, ale autorami wielu materiałów są członkowie innych wyznań chrześcijańskich lub wyznawcy innych religii.