Czytelnia

Biblia (3)
Kościół zachęca nas do systematycznego czytania Pisma Świętego, źródła poznania i zrozumienia naszej wiary. Jest to dokument świadczący o Królestwie Bożym i życiu Jezusa Chrystusa, przybliżający nam tajemnicę wiary w Boga Wszechmogącego.
We wstępie do Biblii Tysiąclecia Jan Paweł II napisał:
„Uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako źródła Prawdy objawionej. Ono ułatwi nam wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się na tajemnicę Chrystusa.”
Biografie (2)
W tym dziale przybliżamy biografie osób, o których piszemy na łamach naszej witryny.
Dla dzieci (1)
Modlitwy i biblia dla dzieci, pouczające opowiadania, bajki i legendy, książki, płyty CD, kształcące gry i zabawy - to wszystko znajduje się w dziale przygotowanym specjalnie dla naszych najmłodszych czytelników.
Droga do Nieba (1)
Tym, którzy jej nie znają wydaje się trudna i niezrozumiała, nie pasująca do naszych czasów - staroświecka. Ci, którzy nią podążają są szczęśliwi.
Jak ją odnaleźć? Poprzez odnajdywanie Boga w życiu codziennym, w swoich radościach i smutkach, w domu i w szkole, w pracy i na urlopie, wśród przyjaciół i nieprzyjaciół, czyli zawsze i wszędzie.
Dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest Twoje życie, z którego chcesz, czy nie, zdasz relację przed samym Bogiem. To jest Twoja droga, którą możesz dojść do wiecznego dobra, bądź... wiecznego potępienia, droga, którą możesz przemierzyć tylko raz! Dlatego zważaj na swoje czyny! Drobny uczynek, czasami popełniony odruchowo z wewnętrznego nakazu serca ma w oczach Boga równie wielkie znaczenie jak świadome, zaplanowane działanie...
I o tym możesz przeczytać na kartach tego rozdziału... Jest to niejako przewodnik po życiu codziennym, w którym pomożemy Ci odnaleźć Boga we współczesnym świecie.
Kompendium (2)
Zestaw oficjalnych dokumentów Kościoła.
Modlitwy i Pieśni (8)
To niezwykle istotna część naszej witryny, w której prezentujemy teksty wybranych modlitw i pieśni. Nie sposób oczywiście zamieścić ich wszystkich i też nie taki jest nasz zamiar. Znajdziecie tutaj przede wszystkim modlitwy, do których nawiązują nasze artykuły lub inne publikowane materiały. Przedstawiamy także te, szczególnie polecane przez Jezusa, Maryję oraz świętych, powierzających nas Bożej opiece i będących źródłem wielu otrzymanych łask.
Repozytorium (0)
Usystematyzowane dokumenty wydane przez Kościół oraz inne ważne materiały.
Rodzina (1)

Małżeństwo jest związkiem świętym, ustanowionym przez Boga, podniesionym przez Chrystusa do godności sakramentu. Dziecko, które przychodzi na świat jest darem Boga Najwyższego, jest skarbem i chlubą rodziny. Powierza je dobry Bóg w depozyt rodzicom.*
Rodzina jest pierwszym uprzywilejowanym miejscem wychowania i praktyki życia katolickiego, miłości i solidarności, których formy są różnorakie.(..) To, czego człowiek nauczy się w życiu rodzinnym, pozostaje na cała życie.**

*Modlitewnik dla wszystkich "Panie, naucz nas modlić się", Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1998
**Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 1994

Suplement (4)
Pozostałe dodatkowe i uzupełniajace materiały dotyczace Kościoła Katolickiego.
Świadectwa Wiary (5)
Głęboka wiara, miłość do Boga i wszystkich ludzi, pokora i cierpliwość owocują wydarzeniami, o których możecie przeczytać na stronach tej witryny.
Świątynia Boga (9)
Świątynia Boga jest wielokrotnie wspominana na kartach Pisma Świętego. Świątynią nazywany jest Bóg, jako źródło wszelakiej świętości, jest nią święty przybytek, czyli Namiot Zgromadzenia, który Pan kazał wykonać Mojżeszowi, aby mógł zamieszkać wśród Izraelitów. Także w dzisiejszych czasach świątynie są miejscem, w którym Chrystus oczekuje na nas w Przenajświętszym Sakramencie. Wznoszone na wzór Świątyni Bożej, którą Pan pokazał w niebie Mojżeszowi, kościoły gromadzą wiernych podczas sprawowania Eucharystii. Tutaj odbywają się najważniejsze uroczystości kościelne, odprawiane są nabożeństwa i udzielane sakramenty święte.
W tym dziale naszej czytelni chcielibyśmy przybliżyć Wam to szczególne miejsce modlitwy, kontemplacji i skupienia, wewnętrznych przemian i nawróceń, miejsce spotkania z Miłosiernym Bogiem.
Światło (4)
Istotą wiary Kościoła Katolickiego jest służba Bogu i bliźniemu. Tak, jak Bóg otacza wszystkich nieskończoną miłością miłosierną, tak my musimy się Mu odwzajemniać miłością do Niego i drugiego człowieka...
Tradycja (0)

Święta Tradycja w Kościele Katolickim to źródło wiedzy o Bogu i naszej Wierze. To z niej zrodziło się Pismo Święte, dzięki niej wiemy o życiu i działalności Chrystusa, to ona uczy nas jak sprawować Najświetszą Eucharystię.
Tradycją nazywamy więc wszystkie prawdy razem wzięte, które Apostołowie otrzymali bądź z ust samego Chrystusa, bądź też z natchnienia Ducha Świętego, a które przechowywane w Kościele Katolickim i przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią niepodważalny filar naszej Wiary.
Tradycja w Kościele Katolickim nie jest więc utartym przez wieki zwyczajem, a pochodzącą od Chrystusa nauką zawsze ważną i nigdy nie zmienną, bo Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą (Łk 21,33).

Żywoty Świętych (1)
W tej kategorii przybliżamy biografie osób świętych i błogosławionych. Opowiadamy niezwykle istotne i wyjątkowo ciekawe historie osób, które swoim życiem, chrześcijańską postawą, oddaniem na rzecz Kościoła i bliźnich zasłużyły na obdarzenie przez Boga heroicznymi cnotami. Jaka jest ich tajemnica?