Świadectwa Wiary

Głęboka wiara, miłość do Boga i wszystkich ludzi, pokora i cierpliwość owocują