Loże masońskie coraz większym zagrożeniem dla Polski

Obecność masonów w polskim rządzie oraz instytucjach i organizacjach zarządzających naszym krajem stała się faktem. Tym samym, cel wolnomularzy - zdobycie władzy, kontrola nad strategicznymi jednostkami w kraju, a także środkami masowego przekazu został w dużej mierze zrealizowany. Ich destrukcyjna działalność rozbijająca jedność w narodzie, lekceważąca tradycję i burząca tożsamość narodową, niszcząca wartość i znaczenie rodziny, głosząca swobodę obyczajów, wprowadzająca kabalistyczną magię a zwalczająca Kościół Katolicki jest już w Polsce nader widoczna. Publicznie masoni mówią o sobie niechętnie, co więcej posiadają w swoich strukturach organizacje o charakterze quasi- charytatywnym lub chrześcijańskim, których celem jest zafałszowanie prawdziwej działalności.
Kategoria linka