Co na prawdę wydarzyło się w Medjugorje

Niektóre objawienia prywatne wzbudzają ogromne kontrowersje i spory. Na pewno najjaskrawszym przykładem jest Medjugorie. Mimo negatywnego stanowiska miejscowego biskupa i zalecanej przez Kościół wstrzemięźliwości w sprawie tych wydarzeń wciąż przybywają tam miliony pielgrzymów. Wśród zwolenników kultu Gospy z Medjugorie jest wielu duchownych. Artykuł ks. Jana Wójtowicza dogłębnie analizuje objawienia w Medjugorie. Na podstawie ustalonych przez Kościół wytycznych określających nadprzyrodzoną istotę objawień punkt po punkcie porównuje z nimi wydarzenia z południowej części Hercegowiny.
Kategoria linka